Nytt spännande samarbete!

samarbeteIFK Värnamo och Museum Vandalorum kan stolt presentera ett nytt samarbete för att främja relationen mellan kultur och idrott. 

I april 2016 inleddes diskussioner mellan IFK Värnamo och Vandalorum om att gemensamt arbeta för att medlemmar och publik ska få ta del av och lära känna varandras verksamheter. Samtalen har varit framgångsrika och nu sjösätts projektet. Utgångspunkten är en övertygelse att både idrotten och kulturen är grundpelare i vårt samhälle och bidragande till människors välbefinnande, utveckling och känsla av gemenskap.

Kaj Larsson ordförande i IFK Värnamo om samarbetet:
”-Vi lever i två skilda världar där förvisso flertalet medlemmar återfinns hos oss båda men där samtidigt många andra medlemmar står väldigt långt ifrån den andres organisation. Det ska bli väldigt inspirerande och intressant att försöka närma oss varandra mera och försöka få en bredare förståelse för varandras verksamheter. Idrott och kultur hör ihop på många sätt, det handlar om upplevelser i olika former, detta unika samarbete skall påvisa likheterna som finns för våra medlemmar.”

bild2

Elna Svenle museichef på Vandalorum:
”-Bland barn och unga är det lika vanligt att idrotta som att syssla med eget kulturutövande – och ungefär hälften ägnar sig regelbundet åt båda delar. Med åldern minskar dock överlappningen och vi nischar oss i våra fritidsval. Jag känner igen mig i detta. Jag var aktiv fotbollsspelare under uppväxten men i sena tonåren tog andra intressen över. Jag hoppas att detta spännande samarbete mellan IFK Värnamo och Vandalorum kan få fler kulturutövare – unga som gamla – att upptäcka hur givande idrotten är. Och vice versa!”

Under våren 2017 kommer medlemmarna i både IFK Värnamo och Vandalorum att bli inbjudna till varandras verksamheter och ta del av aktiviteter och föreläsningar. Detaljerad information kommer under våren.