Välkommen Jonas Thern!

IFK Värnamo har en historia av att med framgång få fram fotbollsspelare till så väl svensk som internationell toppfotboll. För över 3 år sedan kraftsamlade föreningen ytterligare för att bibehålla identitet som en talangfabrik inom Svensk Fotboll. Med bra faciliteter, välutbildade tränare, nära samarbete med de lokala fotbollsföreningarna, väl fungerade akademiverksamhet samt ett kort kliv mellan föreningens senior och juniorverksamhet så finns en stark tro att föreningen även imorgon skall vara välkänt för sin talangutveckling.

Satsningen börjar så sakteliga bära frukt med unga nya debutanter i IFK Värnamos seniorlag samt uttagningar till juniorlandslag. Föreningen kraftsamlar nu ytterligare för att ta vara på den potential som finns i bygden och de höga ambitionerna som ungdomarna besitter.

Med stor glädje kan det idag uppmärksammas att Jonas Thern återvänder till IFK Värnamo. Jonas kommer att bli ansvarig för elitverksamheten under a-laget. Under hösten kommer han att sätta sig in i verksamheten, stötta våra tränare både på och utanför plan samt skissa på hur föreningens tipselitverksamhet ska organiseras och förbättras framledes.

Sportchef Tomas Lundqvist:
Vi har haft en tanke om att åter få in Jonas i föreningen. Några möten med Jonas under de senaste månaderna har nu lett fram till att vi överens om en tillsvidare anställning från 1 augusti. Det känns otroligt glädjande att äntligen åter få in Jonas i vår verksamhet. Med hans dokumenterade framgångsrecept att ta fram unga talanger, hans namn och hans nätverk så kommer Jonas att bidra till att behålla vår position som en klubb på elitnivå inom svensk fotboll.

Ordförande Kaj Larsson:
Med sin erfarenhet och historia av att med framgång få fram talanger i Värnamo så är dagens tillkännagivande av största glädje för IFK Värnamo och görs i nära samarbete med föreningens största partners.

Jonas Thern:
För några år sedan träffade jag de berörda från föreningen som var med i vår tidigare oenighet, vi gick igenom vad som har varit och beslutade att tillsammans lägga det bakom oss. Efter en period med diverse uppdrag så är jag nu på en plats i livet där en återkomst till IFK Värnamo passar perfekt och känns väldigt inspirerande. IFK Värnamo har gjort det bra resultatmässigt sedan jag lämnade och jag ser nu framemot att vara med i föreningens fortsatta utveckling.