VIKTIGT! Seriestarten för Ettan senareläggs

Senarelagd spelstart för Ettan

Förbundsstyrelsen har vid möte den 28 april beslutat att senarelägga starten för Ettan herrar till den 13–14 juni. Beslutet är fattat efter att SvFF:s tävlingsavdelning haft överläggningar med intresseorganisationen Ettanfotboll som i sin tur inhämtat synpunkter från sina medlemsföreningar.

Skulle samhällsläget göra att seriestart måste senareläggas ytterligare kan det innebära att tävlingsformatet kan komma att behöva ändras även för Ettan.

Med vänlig hälsning,

 

Pierre Blomqvist
Tävlingskonsulent / Competitions Officer
Svenska Fotbollförbundet / Swedish Football Association
Telefon: 08-735 09 75 , MOBIL:
BESÖKSADRESS: Evenemangsgatan 31, Solna
P.O BOX: 1216 , 171 23 Solna
http://svenskfotboll.sehttp://fogis.sehttp://olikaarbra.se