Säkerhet

SÄKERHET & TRYGGHET

Vi vill att Du ska känna dig trygg och välkommen på Finnvedsvallen. IFK Värnamos arbete med säkerhet och service ska skapa ett tryggt och säkert matcharrangemang för alla som vistas på arenan. Detsamma gäller på väg till och från arenan i samband med våra matcher. Ingen ska heller behöva utsättas för våld eller hot om våld eller rasistiska, diskriminerande eller på andra sätt nedsättande påhopp.

Personal med särskild fokus på trygghet och service

Vid varje matcharrangemang jobbar ett stort antal personer med trygghet och service inne på vår arena för att skapa ett så säkert arrangemang som möjligt.

Publikvärdar

Vi har alltid publikvärdar på våra hemmamatcher både på inneplan och på sektionerna. Publikvärdarna är där för att ge vår publik en proffsig service och hjälpa föreningen att stärka tryggheten på vår arena. Alla våra publikvärdar är utbildade och har gått en HLR och första hjälpen utbildning för att snabbt kunna hjälpa våra besökare på arenan.

Läkare/Sjukvårdare

Vid varje allsvensk match har vi alltid en matchläkare och sjukvårdare på plats på Finnvedsvallen som har relevant sjukvårdsutrustning. Hjärtstartare (defibrillator) finns lättillgänglig på Arenan på väl utmärkt plats. Sjukvårdarna kontrollerar inför varje match att sjukvårdsutrustning och hjärtstartare är komplett och funktionsduglig. Sjukvårdarna är där för att snabbt kunna hjälpa spelare samt publik om läkarvård skulle behövas.

Ordningsvakter

Ordningsvakterna är vår primära resurs för att hantera säkerhetsrelaterade incidenter på arenan. För att få tjänstgöra som ordningsvakt vid ett fotbollsarrangemang måste man ha genomgått polisens arenautbildning för ordningsvakter. Vi har ordningsvakter inne på arenan samt utanför arenan.

Kameraövervakning, visitation och rätten att neka tillträde till arenan

Kameraövervakning

Syftet med kameraövervakning på Finnvedsvallen är att få extra stöd för att kunna förebygga brott, förhindra olyckor och för att få utredningsunderlag i händelse av ordningsstörningar eller andra förseelser. Finnvedsvallen har tillstånd att kameraövervaka arrangemang och det finns ett väl utbyggt system med både fasta och rörliga kameror på läktare och vid entréer.

Visitation

Som arrangör ansvarar IFK Värnamo för säkerheten för Dig som åskådare i samband med match. Våra visitatörer genomför därför visitation före inträde på arenan. Detta görs för att förhindra att pyrotekniska pjäser eller andra förbjudna föremål som kan användas som vapen ska föras in på arenan. Besökare är skyldiga att på begäran av IFK Värnamos personal låta sig visiteras. Om någon vägrar visitation har föreningen rätt att neka personen inträde på arenan. Kom ihåg att detta är för Din säkerhets skull.

IFK Värnamos befogenheter

Som arrangerande förening har vi rätt att neka den som är påtagligt berusad eller påverkad av droger tillträde till arenan.

Den som täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som befaras störa ordningen äger inte tillträde till arenan.

Det är inte heller tillåtet att medföra alkohol eller andra droger, vapen eller potentiellt farliga föremål, pyroteknik eller andra brandfarliga vätskor samt professionell kamera eller videoutrustning.

Observera att det inte heller är tillåtet att bära klädesplagg, flaggor, banderoller etc. som på något sätt uttrycker missaktning för exempelvis etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning med mera.

Vi strävar alltid efter att skapa ett så tryggt och säkert arrangemang som möjligt för våra besökare. Om du har något du anser vi behöver förbättra så är du varmt välkommen att prata med vår personal på Finnvedsvallen eller kontakta oss via kansli@ifkvarnamo.se

SÄKERHETSARBETET PÅ ARENORNA I ALLSVENSKAN OCH SUPERETTAN 2023

Svensk Elitfotboll och klubbarna i Allsvenskan och Superettan kommer under säsongen fortsatt att jobba aktivt för att skapa välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla arrangemang på landets arenor. I de fall ordningsstörningar sker kommer fokus att ligga på säkerhetsarbetet och på att identifiera och lagföra de individer som gjort sig skyldiga till lagöverträdelser.

Matcherna i Allsvenskan och Superettan är ofta välbesökta och väl arrangerade. Merparten omgärdas av en hög stämning och fantastiska tifon. De allra flesta fotbollsmatcher genomförs utan misstanke om brott eller risker för besökare, men de individer som orsakar problem för polis och arrangörer kring vissa fotbollsmatcher på elitnivå skapar konsekvenser för alla besökare.

Inför säsongen har Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet tillsammans med polismyndigheten genomfört tre säkerhetskonferenser där säkerhetspersonal, SLO:er och evenemangspersonal i klubbarna i Allsvenskan och Superettan uppdaterats gällande säkerhetsarbetet på arenorna. Inför säsongerna 2016 och 2019 uppdaterades ett antal direktiv kopplade till regelverket men efter pandemin där många matcher spelades utan publik så är det läge att påminna om vad som gäller på arenorna i Allsvenskan och Superettan.

När polisen presenterade sina fokuspunkter för säsongen 2023 så är det tydligt att dessa går väl ihop med elitfotbollens sätt att tänka.

• Skärpta villkor kring hot och våld mot blåljuspersonal på arenor.

• Pyroteknik är olagligt, men ska bedömas utifrån säkerheten som helhet vid villkorsgivning.

• Förbättrad dialog och förtydligande av matcharrangörers ansvar.

Svensk fotboll genom Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll anser att samsyn och samverkan är helt rätt väg att gå i den här frågan, samt det faktum att polisen uttrycker att det är viktigt att fokusera på de allvarligaste störningarna och på de individer som begår brott snarare än den upplevda kollektiva exkluderingen.

Det övergripande målet blir att arbeta med att identifiera de individer som stör ordningen och verka för att dessa inte stör elitfotbollens evenemang. För Svensk Elitfotboll och klubbarna i Allsvenskan och Superettan innebär det även att:

• Jobba aktivt med direktivet gällande bangers och utskjutande/kastad pyroteknik

• Jobba aktivt med direktivet gällande obehöriga på spelplanen

Direktivet gällande bangers och utskjutande pyroteknik har funnit sedan 2016. Svensk fotboll har en nolltolerans mot bangers och utskjutande/kastad pyroteknik, eftersom bestående livslånga personskador för bland annat besökare, spelare och funktionärer kan uppstå. Direktivet gällande obehöriga på spelplanen har funnit sedan 2018. Det säger att om någon obehörig befinner sig på innerplan och påverkar säkerheten och de sportsliga förutsättningarna kommer domaren att avbryta spelet.

I båda fallen så har arrangören en skyldighet att polisanmäla händelsen och båda föreningarna ska bistå i arbetet med att identifiera den/de skyldiga. Personer som begår brott och som blir identifierade kommer att bli arrangemangsavstängda.

Fakta direktivet mot bangers och utskjutande pyroteknik:

Svensk fotboll har en nolltolerans mot bangers och utskjutande/kastad pyroteknik, eftersom bestående livslånga personskador för bland annat besökare, spelare och funktionärer kan uppstå. Med bangers avses i detta fall all pyroteknik som avger en hög ljudeffekt. Skulle något av ovanstående inträffa innan matchen eller i paus, ska arrangören omedelbart agera för att försäkra sig om situationen på arenan och i samråd med domaren vidta nödvändiga åtgärder. En speakertext skall läsas i samband med att bangers eller den utskjutande/kastade pyrotekniken briserar.

Vid förekomst av något av ovanstående under pågående match ska domaren stoppa matchen, genom ett kort uppehåll, så snart det kan ske utan att det får en sportslig påverkan, och arrangören vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder samt läsa upp en speakertext. Här ska alltid en samverkan mellan arrangören och domaren ske. Skulle något av ovanstående upprepas under matchen, ska domaren omedelbart avbryta och ett matchmöte genomföras. Matchmötet beslutar när, om och hur matchen återupptas.

Fakta direktiv gällande obehöriga på spelplanen:

Om någon obehörig befinner sig på innerplan och påverkar säkerheten och de sportsliga förutsättningarna kommer domaren att avbryta spelet. Spelarna stannar kvar på plan och arrangören läser upp en speakertext.

Är de obehöriga på väg att lämna innerplanen återupptas spelet så fort samtliga lämnat innerplanen och säkerheten och sportsliga förutsättningar är tillgodosedda. Spelet återupptas igen när samtliga obehöriga lämnat innerplanen och säkerheten och de sportsliga förutsättningarna är tillgodosedda.

Om det finns obehöriga kvar tar domarna spelarna av plan och matchmöte genomförs. Matchmötet beslutar när, om och hur matchen återupptas.