Säkerhet

SÄKERHET & TRYGGHET

Vi vill att Du ska känna dig trygg och välkommen på Finnvedsvallen. IFK Värnamos arbete med säkerhet och service ska skapa ett tryggt och säkert matcharrangemang för alla som vistas på arenan. Detsamma gäller på väg till och från arenan i samband med våra matcher. Ingen ska heller behöva utsättas för våld eller hot om våld eller rasistiska, diskriminerande eller på andra sätt nedsättande påhopp.

Personal med särskild fokus på trygghet och service

Vid varje matcharrangemang jobbar ett stort antal personer med trygghet och service inne på vår arena för att skapa ett så säkert arrangemang som möjligt.

Publikvärdar

Vi har alltid publikvärdar på våra hemmamatcher både på inneplan och på sektionerna. Publikvärdarna är där för att ge vår publik en proffsig service och hjälpa föreningen att stärka tryggheten på vår arena. Alla våra publikvärdar är utbildade och har gått en HLR och första hjälpen utbildning för att snabbt kunna hjälpa våra besökare på arenan.

Läkare/Sjukvårdare

Vid varje allsvensk match har vi alltid en matchläkare och sjukvårdare på plats på Finnvedsvallen som har relevant sjukvårdsutrustning. Hjärtstartare (defibrillator) finns lättillgänglig på Arenan på väl utmärkt plats. Sjukvårdarna kontrollerar inför varje match att sjukvårdsutrustning och hjärtstartare är komplett och funktionsduglig. Sjukvårdarna är där för att snabbt kunna hjälpa spelare samt publik om läkarvård skulle behövas.

Ordningsvakter

Ordningsvakterna är vår primära resurs för att hantera säkerhetsrelaterade incidenter på arenan. För att få tjänstgöra som ordningsvakt vid ett fotbollsarrangemang måste man ha genomgått polisens arenautbildning för ordningsvakter. Vi har ordningsvakter inne på arenan samt utanför arenan.

Kameraövervakning, visitation och rätten att neka tillträde till arenan

Kameraövervakning

Syftet med kameraövervakning på Finnvedsvallen är att få extra stöd för att kunna förebygga brott, förhindra olyckor och för att få utredningsunderlag i händelse av ordningsstörningar eller andra förseelser. Finnvedsvallen har tillstånd att kameraövervaka arrangemang och det finns ett väl utbyggt system med både fasta och rörliga kameror på läktare och vid entréer.

Visitation

Som arrangör ansvarar IFK Värnamo för säkerheten för Dig som åskådare i samband med match. Våra visitatörer genomför därför visitation före inträde på arenan. Detta görs för att förhindra att pyrotekniska pjäser eller andra förbjudna föremål som kan användas som vapen ska föras in på arenan. Besökare är skyldiga att på begäran av IFK Värnamos personal låta sig visiteras. Om någon vägrar visitation har föreningen rätt att neka personen inträde på arenan. Kom ihåg att detta är för Din säkerhets skull. Väskförbud kommer gälla under Allsvenskan 2024.

IFK Värnamos befogenheter

Som arrangerande förening har vi rätt att neka den som är påtagligt berusad eller påverkad av droger tillträde till arenan.

Den som täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som befaras störa ordningen äger inte tillträde till arenan.

Det är inte heller tillåtet att medföra alkohol eller andra droger, vapen eller potentiellt farliga föremål, pyroteknik eller andra brandfarliga vätskor samt professionell kamera eller videoutrustning.

Observera att det inte heller är tillåtet att bära klädesplagg, flaggor, banderoller etc. som på något sätt uttrycker missaktning för exempelvis etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning med mera.

Vi strävar alltid efter att skapa ett så tryggt och säkert arrangemang som möjligt för våra besökare. Om du har något du anser vi behöver förbättra så är du varmt välkommen att prata med vår personal på Finnvedsvallen eller kontakta oss via kansli@ifkvarnamo.se