Nyheter

IFK-häftet gäller till och med 31 aug

PUBLICERAD 10 AUGUSTI 2022

IFK-HÄFTET GÄLLER TILL OCH MED 31 AUG

Tryckfelsnisse har varit framme i våra rabatthäften. Giltighetstiden som står på framsidan 20220831 är det som gäller och inte det som står på kupongerna.