Nyheter

Ny Akademicertifiering – Nya möjligheter

PUBLICERAD 12 JANUARI 2023

NY AKADEMICERTIFIERING - NYA MÖJLIGHETER

Svensk Elitfotboll har nu lanserat det första resultatet beträffande akademiernas certifiering efter att ha gjort en omfattande förändring i certifieringsprocessen i jämförelse med tidigare år. Det är en certifieringsprocess som har fått ett rejält uppsving och som kräver att våra fotbollsklubbar i landet är genomtänkta i vilken typ av verksamhet man som fotbollsförening vill bedriva. IFK Värnamo är väldigt positiva till den omfattande förändringen och har av den anledningen valt att omorganisera stora delar av vår akademi i syfte att möta framtidens talangutveckling på bästa vis.

I den tidigare certifieringen så kunde klubbarna landa på ett betyg mellan 1 till 5 stjärnor. I den nya certifieringsprocessen så kan klubbarna landa mellan 1 till 7 stjärnor. Det som ska tilläggas är att många väsentliga förändringar har skett. Bland annat tittar man på betydligt fler områden och kravställningen är både tuffare och bättre. Tidigare har även certifieringen gett utslag för hur många elitspelare man har lyckats producera genom historien. Nu tittar certifieringen på vilka elitspelare man har lyckats plocka fram under de senaste fem åren. Det är något vi i IFK Värnamo ställer oss positivt till då vi är en förening som i framtiden vill plocka fram spelare ur egna led kontinuerligt.

IFK Värnamo landar under 2022 på 4044 poäng vilket ger ett resultat om 2 stjärnor. Under 2021 landade IFK Värnamo på 1794 poäng vilket då gav 3 stjärnor. Året 2022 har varit ett år där vi har utvärderat vår akademiverksamhet i syfte att rusta upp och kvalitetssäkra verksamheten inför framtiden. Som ett led i det så har vi under slutet av året rustat upp vår akademi med flertalet tjänster och med nödvändig kompetens inför 2023. Förändringarna som har gjorts inför 2023 gör att vi går in i året med en enorm stor tro på vår akademi och en väldigt betryggande känsla om att framtiden ser ljus ut. Förändringarna innebär också att IFK Värnamo vid nästa utvärderingstillfälle kommer ha stigit i stjärnantalet vilket också är en självklar målsättning. Vi vill hela tiden bli bättre och att ungdomsfotbollen i Värnamo ska blomstra. Nu bygger vi vidare!