Nyheter

Fyra läktare och 6300 publikplatser

PUBLICERAD 3 MARS 2023

FYRA LÄKTARE OCH 6300 PUBLIKPLATSER

Nu finns skisserna framme på den nya arenan. Ordförande Fredrik Lingeskog har varit idégivare till utformningen, inspirerad av Vandalorums lador.

Arenan kommer att ha fyra läktare och totalt kan 6 300 personer finnas i publiken. Det kommer finnas två läktare med totalt 3300 sittplatser samt två läktare med 1500 ståplatser på vardera läktaren varav den ena läktaren är för bortasupportrar.

Läktare A är själva huvudbyggnaden och där kommer, förutom 1 900 sittplatser, också finnas restaurang, pressrum, omklädesrum och kiosker. Föreningen kommer att ha ett kansli i huvudbyggnaden (läktare A). Där kommer det också att finnas utrymmen för gym och sjukgymnastik.

Fotbollsplanen på den nya arenan kommer att vara en gräsplan med biokol. Biokol är ett jordförbättringsmedel som är klimatpositivt. Med biokol så får man en slitstark naturgräsplan som håller bra och man undviker att använda konstgräs som innehåller mikroplaster som är farliga för vår miljö. Bland de åtgärder som görs för att säkerställa hållbarheten i den nya fotbollsarenan finns användning av förnybara energikällor, som solceller, för att driva anläggningen.

En cirka 1000 meter lång infartsväg från Nydalavägen kommer att byggas med en separerad gång- och cykelväg.

Nu startar upphandlingen av en entreprenör som ska bygga anläggningen. Upphandlingen förväntas vara klar under våren.